TÌM KIẾM

Hỗ trợ


Để ủng hộ ThờiTrangCôngChúa Hãy bấm vào đây

Thống kê

 • shop gia ngoc
 • shop gia ngọc
 • shop gia ngọc
 • shop gia ngọc
 • shop gia ngọc
 • shop gia ngọc
 • MẪU 33

  -ĐẦM REN TAY LỞ

  -chất liệu: ren lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 2 lớp

  -màu sắc: kem ,đỏ ,xanh ,vàng, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 370,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 32

  -ĐẦM LỆCH VAI KẾT ĐÁ

  -chất liệu: chiffon lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 2 lớp

  -màu sắc: kem ,xanh, tím, đỏ, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 330,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 31

  -ĐẦM XÒE REN CỔ YẾM KẾT NƠ GIỮA EO

  -chất liệu: ren lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc:đỏ, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 350,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 30

  -ĐẦM XÒE KẾT DÂY XOÀN CÚP NGỰC

  -chất liệu:PHI + VOAN

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem ,trắng,hồng, đỏ, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 340,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 29

  -ĐẦM XANH REN KẾT HOA VAI VÀ EO

  -chất liệu: ren lót phi , váy chiffon

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 2 lớp

  -màu sắc:xanh, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 340,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 28

  -ĐẦM XÒE MÀU PHỐI VÁY TRẮNG KẾT HOA RƠI VÁY

  -chất liệu: voan + phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: ĐỎ, HỒNG, , ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 340,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 27

  -ĐẦM XÒE REN CỔ TIM KẾT NƠ EO

  -chất liệu: ren lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem ,trắng, đỏ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 350,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 26 MẪU 26

  -ĐẦM XÒE REN SÒ DÚN BÈO PHẦN EO

  -chất liệu:ren sò lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem ,hồng , đỏ, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 370,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 25 MẪU 25

  -ĐẦM XÒE TẦNG CỔ TIM

  -chất liệu: ren sò lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: đỏ, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 370,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 24

  -ĐẦM XÒE REN CỔ TÀU

  -chất liệu: REN lót PHI

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem ,trắng,đỏ, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 340,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 23

  -ĐẦM XÒE YẾM CỔ SEN

  -chất liệu: voan lót phi,kết ren + đá và hạt

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: ĐỎ, HỒNG, XANH, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592 ( zalo-viber)

  Giá bán 450,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 22

  -ĐẦM XÒE XẾP VOAN CHỮ V KẾT HOA EO

  -chất liệu: voan lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: TÍM,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592 ( zalo-viber)

  Giá bán 340,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 21

  -ĐẦM XÒE HOA HỒNG 3D PHỐI NƠ HỒNG SEN

  -chất liệu:hoa 3D lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: trắng nơ hồng sen, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 350,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 20

  -ĐẦM XÒE REN XẾP VOAN NGANG

  -chất liệu: voan lót ren

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: trắng, hồng, đỏ, tím, xanh, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 370,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 19

  -ĐẦM XÒE XẾP VOAN ĐỨNG KẾT ĐÁ EO

  -chất liệu: voan xếp đứng lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: HỒNG  (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 360,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 18 MẪU 18

  -ĐẦM XÒE XẾP VOAN NGANG KẾT HOA EO

  -chất liệu: voan xếp lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem ,trắng, vàng, xanh, tím,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 350,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 17

  -ĐẦM XÒE XẾP LY CÚP NGỰC PHỐI NƠ CỘT ĐỎ

  -chất liệu: PHI + VOAN

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc:trắng , đen ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 340,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 16

  -ĐẦM XÒE CÚP NGANG KÈM NƠ

  -chất liệu: voan lót phi,kim sa voan thân áo

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem ,trắng,vàng, ,, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 330,000 VND

  ...xem chi tiết

 • mẫu 15 mẫu 15

  -ĐẦM XÒE TRẮNG ĐÍNH ĐÁ

  -chất liệu: voan + phI

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: trắng (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 380,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 14

  -ĐẦM XÒE TRẮNG NƠ HỒNG

  -chất liệu: voan + phI

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: trắng (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 320,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 13

  -ĐẦM REN XANH TAY DÀI

  -chất liệu: ren lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng may dây kéo

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: xanh (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 380,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 12

  -ĐẦM REN CỔ TÀU TÍM

  -chất liệu: ren lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng may dây kéo

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: tím (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 360,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 11

  -ĐẦM XÒE KIM SA ĐEN

  -chất liệu: kim sa lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: đen (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 330,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 10

  -ĐẦM XÒE HOA HỒNG 3D THÂN ÁO

  -chất liệu: nền hoa hồng 3D lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem vàng (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 350,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 09

  -ĐẦM XÒE KIM SA TRẮNG NƠ ĐỎ

  -chất liệu: kim sa lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc:  trắng (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 330,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 08

  -ĐẦM XÒE REN TRẮNG KẾT ĐÁ + HOA

  -chất liệu: ren lót phi,kết đá và hoa thân váy

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem trắng (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 360,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 07 MẪU 07

  -ĐẦM REN SÒ ĐỎ ĐÍNH ĐÁ

  -chất liệu: chiffon + phi,

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng  may dây kéo 

  -tùng váy: 2 lớp( chiffon lót phi)

  -màu sắc: đỏ (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 420,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 06

  -ĐẦM XÒE TRẮNG PHỐI ĐEN KẾT HOA NGỰC

  -chất liệu: voan + phi,

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: trắng đen (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 330,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 05

  -ĐẦM XÒE KẾT HOA CÚP NGỰC

  -chất liệu: voan lót phi,kết hoa thân áo

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc:vàng, đỏ, trắng, hồng,,(order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 340,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 04

  -ĐẦM XÒE REN KẾT HỢP NƠ ĐỎ

  -chất liệu: ren lót phi

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc:ren đen lót phi đỏ, (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 340,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 03

  -ĐẦM XÒE REN KẾT HỢP NƠ EO

  -chất liệu: ren lót phi thân áo

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem vàng, đỏ, tím, hồng, trắng (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 320,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 02

  ĐẦM XÒE KIM SA THÂN ÁO,KẾT HỢP TAY VOAN

  chất liệu: voan lót phi,kim sa voan thân áo

  free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  tùng váy: 3 lớp

  màu sắc: kem vàng ,đỏ (order các màu khác)

  call: 098383 9592( zalo-viber)

  Giá bán 330,000 VND

  ...xem chi tiết

 • MẪU 01 MẪU 01

  -ĐẦM XÒE TẦNG ĐÍNH ĐÁ CÚP NGỰC

  -chất liệu: voan lót phi, đính đá ngực

  -free size,( nhận order theo số đo,giá ko đổi)

  -sau lưng đan dây chéo hoặc may dây kéo theo yêu cầu

  -tùng váy: 3 lớp

  -màu sắc: kem vàng (order các màu khác)

  -call: 098383 9592( zalo-viber

  Giá bán 420,000 VND

  ...xem chi tiết

11 12 13 14 10
shop gia ngoc shop gia ngoc shop gia ngoc shop gia ngoc shop gia ngoc
Loading...